20 maart 2019 Geschreven door redactie Vastgoed

Dossier:

Hypotheken
Duurzaamheid

De kosten van verduurzaming en studieschulden zorgen er mede voor dat de huizenprijzen op termijn onder druk komen te staan. Dat verwacht De Hypotheekshop. Een eventuele stijging van de rente draagt hier extra aan bij.
‘Prijsstijging zakt terug tot zo’n 2%’
Een daling van de huizenprijzen is volgens De Hypotheekshop niet waarschijnlijk. “Wel zal de gemiddelde prijsstijging naar verwachting terugzakken tot circa 2%.” Het ligt voor de hand dat het aantal woningverkopen de komende jaren afneemt als gevolg van de fors gestegen huizenprijzen. “Daarbij speelt ook een kleiner aanbod van woningen door wachtende doorstromers een rol.” De visie van De Hypotheekshop komt overeen met de voorspellingen die ook andere financiële instellingen doen over de huizenmarkt.

Ruim 5 miljoen woningen matig tot slecht geïsoleerd

Volgens De Hypotheekshop zijn ruim 5 miljoen woningen in Nederland matig tot slecht geïsoleerd. Daarbij wordt uitgegaan van cijfers van het Kadaster. “De huiseigenaren (en woningbouwcorporaties) staan voor flinke kosten, waarbij het relatief gezien vaker goedkopere woningen en lagere inkomensgroepen betreft. De vraag is hoe deze isolatiemaatregelen kunnen worden betaald en of tijdelijke erfpacht en gebouw gebonden financiering daaraan kunnen bijdragen.”
Daarbij wordt verwezen naar het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) dat recent benadrukte dat de gerealiseerde energiebesparing het uitgangspunt moet zijn bij leennormen voor financieringen van woningverduurzaming. “De komende jaren worden woningen minder aantrekkelijk als sprake is van een minder goed energielabel. Maar dat zal eveneens het geval zijn bij huizen waarop een tijdelijke erfpacht of een gebouw gebonden financiering rust.”

Nederlander loopt nog niet warm voor verduurzamen

Consumenten zijn volgens onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van SEH (houder van het keurmerk Erkend Financieel Adviseur) wel bereid om te investeren in verduurzaming van hun woning, meldt am:web. Dit geldt niet alleen voor huiseigenaren maar ook voor huurders.

Onvoldoende inzicht in kosten

Zeven op de tien Nederlanders overwegen het treffen van energiebesparende voorzieningen in/aan hun huis. Onvoldoende inzicht in de kosten, de opbrengsten en de financieringsmogelijkheden weerhouden veel huishoudens echter nog om tot actie over te gaan. Meer dan de helft van de Nederlanders beschikt al over led-lampen, een waterbesparende douchekop, HR-ketel en/of dubbelglas. Dat geldt voor 54 tot 58%. Vloer-, dak- of spouwmuurisolatie is bij 35% tot 42% al aanwezig. Minder voorkomend zijn koken op inductie (21%) of meer kostbare voorzieningen als zonnepanelen (16%), een hybride HR-ketel (7%) of warmtepomp (4%).
Uit onderzoek van i&o research dat onlangs werd gehouden, blijkt dat ruim 4 op de 10 Nederlanders in de afgelopen 5 jaar stappen hebben ondernomen om het huis te verduurzamen. Een ruime meerderheid van de burgers heeft dit dus niet gedaan. En een deel daarvan is dat zelfs helemaal niet van plan.

Besparen op energiekosten

Volgens het onderzoek van Ipsos willen 7 op de 10 Nederlanders binnen nu en 3 jaar een of meer van dergelijke (vervolg)maatregelen nemen. Zorgen om het milieu en vooral besparing op energiekosten zijn daarvoor de voornaamste drijfveren. Echter; 71% heeft nog geen idee hoeveel geld nodig is voor het treffen van deze voorzieningen. 8% denkt aan investeringen ter grootte van meer dan € 10.000, 7% houdt het beperkt tot tussen de € 5.000 en € 10.000 en de rest denkt minder dan € 5.000 te besteden.
Voor de terugverdientijd van investeringen in energiebesparende voorzieningen geldt min of meer hetzelfde als voor de kosten. Een ruime meerderheid zegt hier geen idee van te hebben. Opvallend is de afwijkende score voor zonnepanelen. Hier heeft twee derde wél een gevoel bij de terugverdientijd: de meeste mensen denken dat dit 10 tot 15 jaar is.

Verduurzaming betaald met spaargeld

Nederlanders betalen de kosten voor verduurzaming van de woning het liefst met eigen (spaar)geld (65%). Daarnaast hoopt 44% op een subsidie. Lenen is met 6% niet populair. Bij huizenbezitters is ook het verhogen van de bestaande hypotheek maar beperkt in beeld als financieringsmogelijkheid (9%). Dit percentage neemt wel toe naarmate de geplande investering groter wordt: bij budgetten van meer dan € 10.000 denkt 21% aan het ophogen van de hypothecaire lening.
Driekwart van de mensen wil graag meer informatie over de financiële mogelijkheden van verduurzaming. Zij focussen hierbij niet alleen op de kosten en de terugverdientijd. Ze willen ook graag meer inzicht in de eigen financiële huishouding om beter te kunnen inschatten of er financiële ruimte is om te investeren in energiebesparende voorzieningen. Van de mensen die maatregelen willen nemen, ziet 60% op dit vlak een rol weggelegd voor de financieel adviseur.

Effect oplopende studieschulden

Naast verduurzamen zet ook het nieuwe studieleenstelsel dat in 2015 van start is gegaan volgens de Hypotheekshop de woningmarkt op termijn onder druk. Voor nieuwe studenten aan hbo en universiteit is de basisbeurs afgeschaft, waardoor meer studenten dan voorheen geld lenen om hun opleiding te bekostigen. De gevolgen van de oplopende studieschuld zijn, zo verwacht De Hypotheekshop, over 5 tot 8 jaar merkbaar op de woningmarkt.
Een gemiddelde studieschuld van €25.000 verlaagt de maximale hypotheek immers met ongeveer hetzelfde bedrag. Dat betekent dat veel starters – vaak stellen – tegen die tijd zo’n € 50.000 inleveren op wat ze kunnen betalen. Ook zal de leeftijd waarop voor het eerst een woning wordt gekocht (verder) stijgen. Dat zal niet alleen de positie van starters raken, maar ook die van de huidige woningeigenaren, schrijft De Hypotheekshop.
Bron: De Hypotheekshop, am:web, BNR.Nieuwsradio

Geef een reactie