Prinsjesdag 2020: Overdrachtsbelasting Voor Starters

Tijdens Prinsjesdag 2020 werd bekend gemaakt dat overdrachtsbelasting voor starters, jonge kopers en doorstromers tot 35 jaar vanaf begin januari 2021 wordt afgeschaft, voor een periode van 5 jaar. Hoe en wanneer je hiervoor in aanmerking gaat komen is nog voor velen onduidelijk. VBO Beleidsadviseur Wonen Sandra Marris geeft antwoorden op de meest gestelde vragen:

WIE HEEFT PROFIJT VAN DE AFSCHAFFING VAN DE OVERDRACHTSBELASTING?

De afschaffing van de overdrachtsbelasting is bedoeld voor iedereen onder de 35 jaar, die vanaf 1 januari 2021 een huis koopt en hier zelf in gaat wonen. Deze regeling is dus niet enkel bedoeld voor starters, maar ook voor jongere doorstromers tot 35 jaar. Uiteraard kan je slechts eenmaal gebruik maken van de vrijstelling, en heb je er een verklaring van de notaris voor nodig.

DIENT ER 8% OVERDRACHTSBELASTING TE WORDEN BETAALD INDIEN ER EEN TWEEDE WONING WORDT AANGEKOCHT VOOR EIGEN GEBRUIK?

Om in aanmerking te komen voor de overdrachtsbelasting vrijstelling dient een koper zelf in de woning te gaan wonen. Dit moet worden vastgelegd in een verklaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoofdverblijfcriterium van de belastingdienst; er kan namelijk maar 1 woning als hoofdverblijf worden aangemerkt.

WAT BETEKENT ‘VANAF 1 JANUARI 2021 WORDEN ALLE OVERIGE VERKRIJGINGEN BELAST TEGEN HET HOGERE ALGEMENE TARIEF’?

Het algemene tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 verder verhoogd naar 8%. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 8%. Dit betekent dat – naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden – ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, worden belast tegen 8%. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld woningcorporaties.’

overdrachtsbelasting notaris

WELKE PEILDATUM WORDT ER AANGEHOUDEN M.B.T. LEEFTIJD?

Het moment waarop bij de notaris de akte wordt opgemaakt (dus niet het moment waarop de koopovereenkomst wordt getekend) wordt aangehouden als peildatum voor het vaststellen van het correcte belastingtarief.

Indien een koppel een woning aankoopt waarvan één van de partners onder de 35 jaar is en één daarvan boven de 35 jaar, dan geld dat de overdrachtsbelasting wordt betaald over het deel dat jouw eigendom wordt. De partner van 35 jaar of ouder dan betaalt over hun helft van de koopsom 2% overdrachtsbelasting. Worden er andere eigendomsverhoudingen met elkaar afgesproken, dan wordt dit ook zo door de notaris doorgegeven.

OVERIGE VRAGEN?

Het is altijd een goed idee om alle informatie op een rijtje te hebben. Lees hier het originele artikel met alle gedetailleerde informatie.

Bron: VBO

Geef een reactie